1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato asmens įsigijančio prekes (toliau – Pirkėjas) naudojantis MB UTA studio (toliau – Pardavėjas) elektronine parduotuve https://uta-studio.com (toliau – E. parduotuvė) ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes E. parduotuvėje.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios E. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
2.3. Esant neatitikimų dėl gautų prekių ar kilus kitokių klausimų, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti nurodytu el. paštu: hello@uta-studio.com
2.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo profilyje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.2.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu:
hello@uta-studio.com
2.6. Įsigydamas prekes, Pirkėjas supranta, kad prekės/pakuotės atspalvis gali skirtis nuo paveikslėlyje atvaizduojamo atspalvio.
2.7. Patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad visa užsakyme pateikta informacija yra tiksli.2.8. Pirkėjas, užsakydamas prekes per E. parduotuvę, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti E. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis E. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo profilį.
3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą E. parduotuvės profilio registracijos formoje, ir ją tvarkytis vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir vadovaudamasis Prekių pristatymo taisyklėmis (aktyvi nuoroda į Prekių pristatymo taisykles).

4. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

4.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų Pirkėjo profilio registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
4.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia E. parduotuve.
4.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie E. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
4.4. Jei E. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų elektroninius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
4.5. Atsiradus žalai, Pardavėjas ir Pirkėjas atlygina vienas kitam tik jų kaltais veiksmais sukeltus tiesioginius nuostolius (pvz. Pardavėjas atlygina Pirkėjui atsiradusius tiesioginius nuostolius, kuriuos sukėlė Pardavėjas savo kaltais veiksmais).

Uždaryti
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų.