I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Šioje Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip:
1.1. Bendrovė – MB UTA studio, juridinio asmens kodas: 305591389 registruotos buveinės adresas: Pakalnės g. 22, Škėvonys, Birštonas, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre, elektroninio pašto adresas: hello@uta-studio.com
1.2. Svetainė – Bendrovės internetinis puslapis, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – https://uta-studio.com;
1.3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
1.4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
1.5. Paskyra – Svetainės nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
1.6. Slapukas – tai nedidelis failas, kurį Naudotojo / Vartotojo naudojamo įrenginio Naršyklė priima iš Svetainės ir išsaugo Naudotojo / Vartotojo įrenginyje. Slapukai leidžia Svetainei prisiminti informaciją apie naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad būtų galima naudotis visu Svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni;
1.7. Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius Naudotojo / Vartotojo naudojamame įrenginyje;
1.8. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė, naudodamasi Svetaine gauna ir tvarko Asmens duomenis;
1.9. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
1.10. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis ar neautomatizuotomis
priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais dokumentais, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
1.11. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
1.12. Svetainės platforma – internetinis puslapis https://www.wordpress.com/, kurį naudojant buvo sukurta Svetainė. Svetainės platforma yra valdoma Automattic, Aut O’Mattic A8C Airija Ltd;
1.13. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;
1.14. Prekės – Svetainėje siūlomos įsigyti prekės, kurių sąrašas gali būti nuolatos atnaujinamas, papildomas ar keičiamas Svetainėje, ir visad sąvoka Prekės apims visas tokias prekes, nurodytas Svetainėje;
1.15. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.
2. Jei Privatumo politikoje konkrečiai nenurodyta kitaip, vienos giminės žodžiai taip pat gali reikšti ir kitą giminę.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

3. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos Duomenų subjektui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui / Vartotojui naudojantis Svetaine bei įsigyjant Svetainėje nurodytas Prekes.
4. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Naudotojų / Vartotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
5. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Bendrovė gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas / Vartotojas naudojasi Svetaine, prisiregistruoja prie Svetainės, įgyja per Svetainę Prekes. Naudotojai / Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų internetinius tinklalapius, ir kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ir / ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl, prieš pateikdamas kokią nors informaciją apie save, Naudotojas / Vartotojas turėtų susipažinti su atitinkamo internetinio tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

III. TECHNOLOGIJOS NAUDOJAMOS INFORMACIJOS RINKIMUI

6. Technologijos, kurios yra naudojamos informacijai apie Vartotojus / Naudotojus rinkti, yra valdomos ir sukurtos Svetainės platformos valdytojo.
7. Svetainėje informacijai apie Vartotojus / Naudotojus rinkti naudojamos toliau išvardintos technologijos:
7.1. Slapukai, apie kuriuos daugiau informacijos galima rasti šiame internetiniame puslapyje: https://wordpress.org/plugins/cookie-law-info/;
7.2. duomenys taip pat renkami į serverio žurnalų rinkmenas (angl. log files), kuriuos perduoda Naršyklė, jei šios funkcijos Vartotojas / Naudotojas neišjungė. Asmens duomenys į žurnalų rinkmenas renkami, nes juos būtina rinkti, kad užtikrinti Svetainės stabilų veikimą bei saugumą;
7.3. duomenims rinkti gali būti naudojama žiniatinklio signaline priemone vadinama technologija (angl. web beacon) (taip pat dar vadinamą veiksmo žyma (angl. action tag)). Žiniatinklio signalinės priemonės padeda analizuoti Svetainės efektyvumą, matuodamos, pavyzdžiui, Svetainės Vartotojų / Naudotojų skaičių ar kiek Vartotojų / Naudotojų spragtelėjo pagrindines Svetainės dalis.
8. Daugelis Naršyklių yra nustatytos taip, kad Slapukus priimtų automatiškai. Naudojantis Naršyklės nustatymais galima Slapukus ištrinti ar pasirinkti Naršyklės funkciją, jog Slapukai nebūtų įrašomi į naudojamo įrenginio Naršyklę. Žemiau pateikiamos naudingos nuorodos pagal naudojamos Naršyklės tipą:
„Google Chrome“: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 „Firefox“:http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies„Internet Explorer“: http://support.microsoft.com bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje „Safari“: http://www.apple.com/support/ bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje
9. Šiame skyriuje nurodytu būdu surenkama informacija naudojami, kad Vartotojui / Naudotojui būtų suteikiama tikslinė reklama ir kitos rinkodaros komunikacijos, kurios pagal surenkamus duomenis manoma, kad yra aktualios Vartotojui / Naudotojui. Siekiant gauti daugiau informacijos apie tikslinę reklamą galima paspaudus toliau nurodytą internetinio puslapio nuoroda:
9.1. http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
10. Tikslinę reklamą galima išjungti vadovaujantis žemiau nurodytame puslapyje pateikiama informacija:
10.1. Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous.
11. Bet kokia informacija, surinkta per Slapukus, žurnalų rinkmenas, žiniatinklio signalines priemones yra saugoma iki šių priemonių galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

IV. BENDROVĖS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO TIKSLAI

12. Duomenų subjekto Asmens duomenų naudojimo tikslai ir šiais tikslais renkami Asmens duomenys, naudojant Svetainę:
12.1. REGISTRACIJA SVETAINĖJE
12.1.1. Svetainės Naudotojas norėdamas tapti Vartotoju turi susikurti Vartotojo profilį. Kuriant Vartotojo profilį Naudotojas turi pateikti žemiau nurodytus Asmens duomenis:
i. Elektroninio pašto adresą;
ii. Vardą, pavardę;
iii. Telefono numerį;
iv. Adresą;
v. Vartotojo profilio slaptažodį.
12.1.2. Vartotojas yra atsakingas, kad jo Vartotojo profilio slaptažodis būtų niekam neatskleistas.
12.1.3. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį. Svetainėje Vartotojo duomenys saugomi iki tol, kol Vartotojas ištrina savo profilį.
12.2. PREKIŲ UŽSAKYMAS NAUDOJANTIS SVETAINE
12.2.1. Tam, kad Vartotojai / Naudotojai galėtų užsakyti Prekes, o Bendrovė galėtų įgyvendinti Prekių užsakymą, išrašyti sąskaitą, Vartotojai / Naudotojai Bendrovei turi pateikti toliau nurodytus Asmens duomenis:
i. Vardą, pavardę;
ii. Prekių pristatymo adresą;
iii. Telefono numerį;
iv. Elektroninio pašto adresą.
12.2.2. Informacija surinkta Prekių užsakymo tikslu yra saugojama 10 metų nuo Prekių užsakymo momento, o vėliau ištrinama.
12.2.3. Prekių užsakymo tikslu surinktų Asmens duomenų gavėjai: kurjerių ir pašto paslaugas teikiančios įmonės, mokėjimo įstaigos, bankai.
12.3. SUSISIEKIMAS SU BENDROVE
12.3.1. Svetainės Naudotojui / Vartotojui, siekiant susisiekti su Bendrove yra pateikiami žemiau nurodyti Asmens duomenis:
i. Vardas;
ii. Elektroninio pašto adresas;
iii. Ir kiti asmens duomenys, kuriuos Naudotojas / Vartotojas pateikia žinutėje / laiške skirtame Bendrovei.
12.3.2. Asmens duomenys, pateikti Bendrovei tikslu susisiekti su Bendrove, saugomi iki tol, kol Bendrovė atsako Naudotojui / Vartotojui į žinutę / laišką.
12.4. NAUJIENLAIŠKIŲ GAVIMO UŽSAKYMAS
12.4.1. Vartotojai / Naudotojai norėdami užsakyti Bendrovės naujienlaiškių siuntimo paslaugą, turi Bendrovei pateikti savo elektroninio pašto adresą.
12.4.2. Vartotojas / Naudotojas bet kada gali atsisakyti naujienlaiškių siuntimo jo nurodytu elektroniniu pašto adresu. Nuoroda kaip atsisakyti naujienlaiškių siuntimo yra kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje. Atsisakius naujienlaiškių siuntimo, naujienlaiškių siuntimo tikslui Naudotojo pateikti asmens duomenys yra sunaikinami.

V. PASKYROS

13. Bendrovės Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Bendrovė yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytoja. Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Bendrovės Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės.
14. Bendrovė turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:
14.1 https://www.instagram.com/_uta_studio_
14.2 https://www.facebook.com/UTAstudioUTA

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SVETAINĖJE

15. Naudotojas / Vartotojas, kaip Duomenų subjektas, turi šias pagrindines teises:
15.1. reikalauti ištaisyti ar sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
15.2. žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
15.3. reikalauti teisės būti pamirštam įgyvendinimo, t. y. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų sunaikinimo;
15.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys;
15.5. teisę į duomenų perkeliamumą;
15.6. susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikus Bendrovei asmens tapatybės dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jo Asmens duomenys, kopiją, bei gauti informaciją kokiu tikslu jie tvarkomi ir kaip buvo gauti. Naudotojas / Vartotojas turi iš anksto kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Bendrovė
įgyvendina Naudotojo / Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo / Vartotojo prašymo gavimo;
15.7. jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis, Naudotojas / Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Bendrovė įgyvendina Naudotojo / Vartotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Naudotojo / Vartotojo prašymo gavimo;
15.8. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.
16. Bendrovė naudoja organizacines ir technines Asmens duomenų saugojimo priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų tvarkymo saugumą ir atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose numatytus reikalavimus.
17. Bendrovė neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
17.1. jei yra Naudotojo / Vartotojo sutikimas;
17.2. kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose numatytais atvejais.
18. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl tikslų, nurodytų Privatumo politikoje, Asmens duomenys apie Naudotoją / Vartotoją atskleidžiami toliau nurodytoms įmonėms ir dėl to Asmens duomenys gali būti perduoti už Europos Ekonominės Erdvės ribų esančioms šalims:
18.1. Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy shield) programą);
18.2. WordPress (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy shield) programą);
18.3. Microsoft Corporation (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy shield) programą).

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Privatumo politika įsigalioja nuo to momento, kai yra patvirtinama Bendrovės vadovo įsakymu.
20. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir / ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti Svetainėje, Naudotojai – elektroniniu paštu.

Uždaryti
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų.